Teamet på Särö Stable

Verksamheten på Särö Stable leds av Emma Jönsson och omfattar ett tiotal personer, såväl ryttare som anställd personal. Genom samarbetet med Eques Management finns ytterligare ryttare på gården. Det stora antalet aktiva ger oss en levande anläggning och en vardag med samvaro och gemenskap. Emma driver Särö Stable som företag och är ansvarig för utbildning av ryttare och hästar. Själv tävlar hon på Grand Prix-nivå.

Emma Jönsson

Lina Jönsson

Karin Jönsson

Alva Liew

Maja Hedström

Lovisa Hasselblad

Josefine Andersson

Andrzej Kisiolek

Kamil Gryka

Agnieszka Gryka

”Kommunikationen med varje häst har alltid varit det som fascinerat mig. Att lära mig hästen, hitta harmonin och samspelet för att tillsammans få detaljerna perfekta.”

Emma Jönsson – Särö Stable